Page:Sibu Congkan1463-黃溍-金蕐黃先生文集-12-06.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


漢史列傳具載包咸劉㳤檀敷李充𠩄立精舎而唐御史臺精

舎史缺弗録盖彼四人者皆以講授諸生此則以奉浮屠氏故

略之耳𦍒有此碑可存當時故事也

  䟦温公通鑑草

温公通鑑書晉永昌元年事視此尤為詳備此特其𥘉藁耳而

作字方整未甞為縦逸之態其敬慎無𠩄苟如此冝其十有九

年始克成書歟今之文人𩔖以敏捷相髙貴輕揚而賤持重使

温公復生未必能與之追逐也三復之餘唯有掩卷太息而已

 䟦尋僧圗

荆公以元豐四年十月二十四日與道原過西荘遂㳺寳乘有

兩詩此圗止書其一于卷首者但取末後二句以冩一時之髙

𦤺云爾故扵詩中之南埭北山皆不以勞意匠何暇及其平生