Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/143

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公獨見推重凡大撰著必属焉由應奉升脩撰

成宗即位就任轉從仕郎

成宗崩預纂脩實録姚文公燧王文肅公搆並為承旨持見不

同閱公𠩄眞槀互有指擿公不與辨第令櫝藏以俟後數日二

公取視之皆莫能昜一字以儒林郎出為江浙等處儒學提㪯

教人先學行而後文藝士習為之丕変召除國子司業建白脩

眀學政而樂因循憚改作者與之論不合遂移疾去

仁宗即位詔以科目取士江淛行中書省檄公考延祐元年

㪯公以  朝廷立法之𥘉多采考亭朱氏貢㪯私議慮逺方

之士未悉  上意大書其文掲示之由是士無復踵異時場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)

屋之弊㝷翰林待制承直郎兼囯史院編脩官召䑓臣交章舉

之擢承徳郎僉江南浙西道肅政㢘訪司事湖州民有抵夜禁