Page:Sibu Congkan1465-黃溍-金蕐黃先生文集-12-08.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


叩乆之杜公欲廣先生之見聞乃勉之出游京師諸公貴人多

慕而與之交方是時開府上卿張公以大宗師主敎事今特進

上卿呉公爲嗣師咸加禮遇因挽寘館下聲譽日起延祐元年

有  旨以先生住仙都山玉虚宫給以銅章俾用甲乙相授

受仍兼少微山紫虗觀提㸃焚修仙都少微皆先生郷郡之名

山也又嘗住金陵之玄妙𮗚至順元年錫號教門真士玄明宏

道虚一先生虚一盖先生自號因以命焉人以爲榮尋

詔改玄妙𮗚為大元興永壽宮出内帑金帛使加繕治先生即

以造大殿建法輪且出𥝠錢作堂宇及外門㑹昇元住山姚君

季安仙去先生奉  制命嗣爲住持涖事未幾爲建大門買

山四百餘畒脩飭敝壞𥙷苴墜缺靡憚其煩吳郡有胥氏之崇

福𮗚管氏之玄眞觀張氏白鶴觀俱備禮求先生主之旣得