Page:Sibu Congkan1466-黃溍-金蕐黃先生文集-12-09.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


甫二日俄有召還之  命暨至亰師素復數以為言予不得

卒辤也按状公諱順翁字濟川姓黄氏建昌南城人曽祖暹祖

維俱不仕父澄宋末起進士卒官迪㓛郎栁州州學教授無子

公以同宗為之後少卓犖多材能尚氣莭而輔之以學

國取宋之師次建昌公族人萬石為江西制置使退保杉関

公徒歩叩軍門言事補保義郎辟知撫州金谿縣公察萬石降

志已決辤不就萬石舉酒屬公曰明旦則子女玉帛皆它人𠩄

有惟意𠩄擇公一不以自汚𠦑父某死扵南城之盗■請扵有

司發兵殱其兇渠而貸某餘黨久之郡府知公儒者禮為盱江

書院山長且為徙其書院扵城中時學者未有塲屋之累公首

出朱子小學書以教之㝷遷儒學教授廣州大盗𥨸發公上平

盗之筞扵江西行省事㝎未及論㓛行賞至元二十一年