Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十人事聞宣宗命詞臣王鶚草制贈輔國上将軍恒州刺史謚

忠愍𠡠⿱苑土鳯翔普門寺之東立廟賜額曰褒忠事見金史宣宗

本紀新史本紀雖不載而詳見於忠義傳金亡時其公族近臣

之家皆覊于汴之青城

太宗皇帝聞其忠義遣内臣撒吉思不花持黄旗撫問其家得

其三子俾入覲於和林

憲宗皇帝嘉之使備宿衛中統元年丞相線真内侍蒙速速引

丗祖皇帝於白馬甸上諭旨曰此也而添圖古⿰扌𭥐 -- 揑之子乃父忠

於主朕今官其子安有不盡力如其父乎三子曰三達曰天民

曰月忽難一名貞字正臣三達性倜儻多謀略累有𢧐功終於

中書左司𭅺中三子天下閭㓕都失刺約实謀並居天山天民