Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帝制展告以禮俄復拜召還之命未遑有所登載兹幸得請歸

守先隴乃序次其略附見于石隂之下方曽孫男又三琛瑭珹

女二玄孫男一道永至正十年七月七日男溍謹記

     外舅王公墓記

外舅王公之殁遺命屬溍誌于幽堂溍方竊食輦下既蒙

恩外補乞身而退俄彼  㫖落致仕復玷朝行及得謝而歸

則奉㐮大事已乆溍亦老而耄及之矣念它日不可無以藉手

見公扵地下謹追書其所可知者俾掲于墓之原公諱桂字仲

芳姓王氏月谿其自號也其先汳人宋渡江初五世祖琳避地

南來家于婺之東陽暨四世祖徽咸弗仕曾祖諱師伋以子貴

累贈中奉大夫妣宗氏亰城留守兼開封尹贈觀文殿學士忠

簡公澤四世諸孫女通判衢州䕫之曾孫女累贈令人寳章閣