Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


越閫而慕其道者鱗萃蟻集至無𠩄容𡻕饑皆褁糧而耒以得

見爲幸徑山自大慧中興後代有名徳得師而其道愈光師甞

勘一新到僧云何方聖者甚䖏靈祗僧云臨朕碪師曰杜撰禪

和如麻似粟參堂去又勘一僧云碁盤石砍破你腦門缽盂池

浸爛你脚板僧擬荅師便喝又勘一僧云擘開華嶽連天秀放

出黄河徹底清即且置平實地上道将一句耒僧擬開口師便

打僧休去其機鋒峭峻多此𩔖師以呵罵爲門苐子慈功之誨

以近人情行天下大公之道藏叟之的傳一人而巳師之利它

皆隂爲之𣳚齒不言而其道徳聞望爲朝野𠩄推服荐膺

命賜人以爲榮而師未始自衒意漢如也暇日以餘力施扵篇

尤精絶古雅石田林先生隐居吴山不與世接獨遺師以詩

曰能吟天寳句不廢嶺南禪其取重前軰如此師生扵宋寳祐