Page:Sibu Congkan1470-歐陽玄-圭齋文集-4-1.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


前挹遥岫後𠋣崇岡平疇曲谿暎帶林麓盖掲氏先世

故居之地也其制爲大成殿四楹扵中殿之北爲明倫

堂四楹殿之南爲門四楹上爲重屋門之南爲靈星門

四楹别爲貞文祠置明倫堂之後左爲山長之署四楹

其兩廡爲諸生齋居左右皆四楹齋之南又爲屋各五

楹𢈔庫庖湢咸以次置其上始于至正三年之九月訖

于九年之七月其後従子範經始之而元貞寺僧智辨

相之山長湯盤⿰糹⿱𢆶匹成之其山長則行省以儒士之甞厯

學官爲之其門之東屋則従孫徳懋萃舊岡書院之材

𠩄建也其靈星門則僧智辨之𠩄立也其祭祀教育經

乆之貲則里人之好義者割上SKchar田以相其事書院垂