Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


堅登泰㝎甲子第今承務郎宿松縣逹魯花赤曰偰哲

篤登延祐乙夘第今中順大夫僉廣東道肅政㢘訪司

事曰偰朝吾登至治辛酉第今承務郎同知濟州事曰

偰列箎登至治庚午第今従仕郎河南府經厯越倫質

蚤𡻕警敏篤學無子弟之過未仕而殁贈従仕郎山東

東西道宣慰使司都事一子曰善著登泰㝎丁卯第今

承務郎天臨路同知湘潭州事文質甞謂玄曰吾宗肇

基偰輦今因以偰爲氏盖木本水源之意也且髙曽以

来勤瘁王家翊興大業而俛仰陳非托之文家大懼

湮没無以示来者謹具世次履厯以清玄惟太史公論

賛夷齊顔跖反覆致意扵天道報施盖甚惑焉每讀之