Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


五品當進贈其親故府君有是命也府君諱銳字景敏

其先滎陽人十一世祖曰凝道遷歙凝道子自牗遷睦

之淳安自牗之孫淮遷浦江淮樂善好施宋靖康年饑

鬻田千餘畒以賑其里人號𠩄居曰仁義里淮之孫曰

綺號冲素䖏士事二親盡孝父照忤時貴得罪文以重

辟綺上書郡守錢端禮乞代父坐法守為之直其父𡨚

毋張病痺手𠯁皆廢三十餘年凢就便液綺必抱持其

主家政𡻕入絲粟不私鄭氏九世不異財實自綺始綺

之玄孫龍㳺丞徳珪青田尉徳璋尤篤友誼怨家以死

中璋法當逮維楊珪請于有司以身代璋行竟死逮所

珪子文嗣璋子文泰皆克紹一門薪餐食指數百如出