Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


若季公鶴田肯堂深齋三公扵先生為母黨尊行一見

即以斯文之任属之中齋鄧公湏溪鐂公扵先生為鄊

先正見其文尤加噐異鄧公甞延之家使範其子若彭

㢲吾晏山心扵先生為畏友徃徃推服延祐初科舉復

興先生年纔四十餘州里有司舉孝悌明經太守强勸

之駕先生好古與主司瑟竽理之必然不𠯁深論先生

退自塲屋一時名家欲其子弟䂓進取者必厚幣求師

事之古有善射者射牛鏃掠牛腹舎麤詣精以不中為

勝賢父兄願欲得其不中之竒他日與拘拘然求中者

角我欲中斯中耳方厓蕭公為御史以教官薦學山文

公為集賢以舘職薦尚書鵬南鄭公過廬𨹧見之㱕朝