Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


菽水之歡今十有四寒暑矣親年日益髙子職日益

修扵是題其奉親之堂曰采衣堂而言則諗扵人曰

吾無老莱氏之徳而有老莱氏之心丗之君子其有

以亮吾心否也余聞而為之助喜焉夫老莱子之事

楚人載之髙士傳中則固賢矣然其𠩄以為孝其迹

不越乎是則服童子之服心童子之心以其能全性

中之仁義而無待扵其外非曽子之養志殆未能

偶之也然則老莱子者其學曽子者欤若江君者又

豈非學老莱子者余故曰示一文一質之義者由乎

其外而全性中之仁義出乎其内者也余不識江君

而樂為之言者以其義有足言者故不能已扵言云