Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


乃充新得飲彼豪英一變温恭先生曰嘻庶廣見聞

觀厥㑹通龐材碩徳一二徧參有符其同遂發緒餘

衣被海內揚厲文風王公戚里緘幣走門惟日憧憧

二十年間穹龜鉅碑照耀提封我業己修曰騐扵為

以攄厥衷實艱初試邑校州庠⿰糹⿱𢆶匹登辟雍青衿胄子

聞氈而附鼓篋而従司誄奉常領教儒䑓聲甚渢渢

包茆有貢覆溺江湖再𡻕而逢先生䟽之俾附軺傳

以活疲癃従祀匪徳禮官憚威莫敢告忠集議之頃

先生折之氣厲言雍及涖洪都曽未期月教雨其濛

乃嚴矩範乃聘名師乃飭儒宫我疆我得先生正之

慚屈盲聾己則有粟先生均之廪(“㐭”換為“面”)士告豐報政而歸

蜀山之下浦汭之東飲水著書𤑔薪照字𡻕且十終