Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   祭故翰林栁待制先生文  鄭大和

至正六年𡻕次癸未十有二月癸已朔越十又八

日辛亥友人鄭大和致祭于故翰林待制栁先生之

靈曰自河圗授羲洛書𢌿姒而人文之朕己萌煥乎

有殷郁乎蒼SKchar漸至暢達而敷榮自時厥後或晦或

明迨春秋両漢之壯偉華贍猶為可尚至魏晉梁隋

之浮誇淪靡有不𠯁稱自後或盛扵唐復有五代之

淺陋再闡扵宋又逢季丗之殘零蓋未有若我皇元

之盛治作者之迭興也是故許文正之丕顯性言直

造周程之秘奥姚文公之恢拓文體上追韓栁而爭

衡倡之導之以勵多士鼓之舞之以風四方而斌斌

文學之美亦何翅龍興而雲集虎嘯而風生公時壯