Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


列昆陽百萬之兵讀之則洞心駭目服之則睟面盎

背如觀火龍黼黻之文聴錫鸞和鈴之聲壯矣㢤獨

以斯文為任而先一丗鳴是宜為國之楨作帝股肱

而措天下萬丗扵隆平胡為𥘉主頖黌歷典儒䑓而

遂十載韜迹扵林坰惟徳性之冲淡恆葆淑扵醇靈

固不以賤為辱而以貴為榮然縉紳之慕戀學者之

依憑蓋有若鳳凰之與景星于是有詔起公直赴神

京吾意天其或者將使潤飾乎皇猷黼黻乎帝廷而

作我儀刑奈之何徳未溥施道未大行而遽即丗扵

𤣥扄豈造物之難知抑神理之不可徵吾将有問扵

彼蒼果孰尸夫𥥆冥何賢人之萎瘁而儒者之敉寕

一丗之矩萬丗之長惟微言之尚存為學者之佩珩