Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以作樂記事又云樂記者以其記樂之義扵别録属

樂記盖十一萹萹雖合而略有分焉唐孔氏正義則

謂劉向校書得樂記二十三萹今樂記㫁取十一萹

餘有十二萹名猶在而記無𠩄録矣正義直以樂夲

樂論樂施樂言樂禮樂情樂化樂象賓牟賈師乙魏

文侯分十一萹而毎萹之中又各自為章捴之凡三

十四章先生獨有疑焉囙為之反覆玩繹優㳺涵泳

則見其𠩄謂十一萹者莭目眀整瞭然可𦒱而正義

𠩄分猶為未盡扵是一加叚畫而𭥍義顯白無復可

疑此學者𠩄以貴扵平心𮗚理及其理融見卓則雖

跨越宇宙而與聖賢共講亦不過是而巳也司馬文

正之作資治通鑑取法春秋繫年著代秘書丞劉恕