Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


磨礱未甞無益而錯施之也先生䔍扵分義先人後

巳終始不渝嘗有故人子坐累母子並繫奚官分配

■隸母子至不相聞先生耿耿在抱為之物色經營

傾貲贖歸其子後貴先生終不自言相見勞問而已

而其推以成人者又若此矣文憲王公之學得之文

㝎何公何公之學得之文肅黄公黄公則文公子朱

子之髙苐弟子也其授受之淵源粹然一出扵正如

御一車以行大逵如執一籥以莭衆音和鸞揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)鈴聲

律度數脗合潜通無弗同者盖先生始獲進拜文憲

而遂従登文㝎之門二先生郷丈人行皆目以為得

之之晚而深啓宻證左引右掖期底于道雖孫明復

之於石守道胡翼之之扵徐仲車不是過也然文㝎