Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


     祖夢炎宋故朝請大夫致仕

     父堮宋故承莭𭅺

公諱鑄字希顔婺之義烏人姓黄氏黄維吾婺望宗

雖豫章𩀱井之黄亦由之以従義烏黄氏家譜有昉

者復自豫章歸居浦江扵太史公庭堅為諸父行子

景珪生琳娶靖康東都畱守忠蕳宗公女弟始又自

浦江徙居義烏生子諱中輔字槐卿号細髙居士殖

學厲行嘗出逰行都題樂府辝太平樓上秦檜怒其

譏已将捕寘于法而居士既潜歸晚以轉運使上其

行義當得官未命而卒甥工部郎官喻公良能載其

凡行于碑詳焉居士生子諱紹祖紹祖生子諱伯信

累贈朝散𭅺伯信娶忠蕳四世諸孫女封安人生朝