Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


項氏其先項伯入漢以恩賜姓爲劉氏譜要爲有𠩄

證矣初繇三衢桐山峽口徙家婺之蘭溪三峯桐湖

者諱陳下逮先生十世又四世曰十二府君諱則元

而家始浸大生子曰五迪㓛諱明偉紹興初以耆行

賜爵又従蘭溪桐山山下而其羣従一姓有曰某府

君諱景文力學而不求聞與其妻包竭誠以事其祖

若父父甞患疽齋禱於天乞以身代而父疾亦㝷愈

喪母廬于墓左夜見天光下燭五采爛然人以爲孝

感郡上其事改其鄉純孝以表異之後又祠府君於

學題其主八行金公昔政和間嘗以八行選士㝷廢

不舉府君渡江後人考其行而有合焉故追繫之以

是名耳迪功子二十一府君諱澄生三子生業益裕