Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


往往髙先生之行而以䖏士之禮禮之章逢者流盖

𠋣之以為望者餘二十年予幸嘗不其二子觧屦𠦑

堂拜先生扵席前退而従二子逰如習射鄒嶧之郊

奉身工祝之位禮譲興行非一日致然也伯子景莊

𠦑子景仁齒皆長扵予故予得以兄事之而其伯𠦑

友悌特隆景仁出接四方賓客入自力扵學景荘佐

先生經紀家事囊槖細碎有條有理間亦従従

衍上下窮幽極深又若不縻扵世故而趯立塵埃事

物之表者也景荘未三十時郡守察廉舉孝以其名

上之外中書為署丹陽書院山長以不樂違去親側

棄不𭕒其後部使者屢薦起之辞益力囙得朝夕左

右視時涼燠調適𭥍甘致其飬以承其𭭕昔予過先