Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尚書後行遂主儀文之事豈止朝紳動色將令儒服

増榮𥨸以庸禮而謂我即天命卿而猶𡻕統日秩宗

詢四岳盖自古以允欽祠部捴五曺亦目時而貽制

惟品式采章之数有討論煥飾之功此豈迂闊扵事

情要以弥綸扵國體矧大比賓興之伊迩而斯文柄

任之宜專𦒱眞行而不掩焉尚古人之獨見觀其辭

則過半矣抑知者之深機賢才或由是以朋𦫵陽德

亦乘之而主泰故反汗適彰於渙𭈹乃改絃必貴扵

和聲偉㢤喉舌之司萃此精䄂之運共惟某官海岱

英氣星斗紀芒決泱大國之風得諸樂本飄飄上林

之賊自是仙娑供奉扵貞元朝士之間醖藉出建安

才子之右方執蕳登圜丘而議禮洎援亮入西掖以