Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


胡先生之紀長孺兄弟交尤宻徃来咨叩無虗日凡

學問之本末文獻之源流SKcharSKcharSKchar諸掌發扵論議

言必有徴不従事浮藻以追世好也諸公亦徃徃喜

為之延譽由是名聞扵一時𥘉東平王公俣持使者

節按察屬部夫舉學政教官之僃貟充位者一切謝

遣之更廻致前代賢士大夫之老扵文學者𥙷其䖏

扵是泗州府君為之起而主教扵郷邑公在侍側王

公一見輒加噐重亟稱薦之公年甫弱冠殊未有仕

進意後十有餘年始以察舉為江山縣學教諭又為

昌國州學正江山乃川阻山窮䖏昌國則𨗿焉雲海

島嶼間公不鄙夷其人𠩄至日與為士者談儒服俎

豆事人多化之用累考赴選集扵亰師中書左丞張