Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


家公幡然出見使者退謂人曰吾老矣忝列職禁林

儻縁次對而𫉬陳堯舜之道以禆

聖政之萬一豈非𦍒歟㑹有

詔復行貢舉法留主文衡扵郷闈竣事乃行到官僅

十閱月俄以疾卒于寓舎至正二年十一月九日也

享年七十有三省臺院監皆来⿰至支 -- 𦤺賻集賢吴大學士

直方國子吳博士師道並敦郷曲之義共經紀其䘮

事靈輀南還諸公引紼陳奠扵都門之外道路之人

咸爲咨嗟隕涕夫人盛氏累封浦江縣君前公十二

年卒以三年十二月二十二日合葬于縣西通化卿

荆山之原子男三人長卣次同次囙孫男三人秬穎

穆秬早夭穎以父命用公廕入官未調女一人公氣