Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無以顯白扵耒世俾濂状之濂雖不敏受先生之教

為深囙不譲而蒐羅缺逸評隲成章以附家乗之後

雖言之不文𦍒無媿辭它日太常特為定謚史官特

為立傳尚有采扵此謹状

    至正五年十月  日門人金華宋濂状

   墓表碑隂記

先生𣳚後之七年其友烏傷黄公為著石表辭一通

凡若干言良淂而讀之未嘗不嘆公之深扵知先生

也先生家浦陽江之上自其先世頗能文而先府君

以科弟顯至先生遂以文擅於天下天下之士識与

不識咸䏻道其姓字雖武夫俗吏不通文義者亦争

得先生之文以為榮先生之見知扵當世乆矣然其