Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宜尊之也其仕則為翰林待制而私謚則文肅也寳

之子曰璟字景文璟之子曰復叔賢杞叔堅也復子

三恂性怡也杞子亦三愉恢悌也恂至愷不字未冠

也文肅公有子三人紹慶路學正卣致明其長也同

致和次也囙致文季也卣三子秬穎穆秬夭穎字伯

嘉為永豐尉而士唯子應士恕子如士魯子得其子

也穆字叔雍其子曰士忠子中而孫則崇本崇源尚

幼也同二子稠穟叔簡叔豐二子字也士恭士敬檖

子也稠無嗣也囙子程叔則而士禮士禧程之子也

自鑄自崇本十一丗矣十丗之家恆有之惇厚而文

如桞氏不若也文而名丗如文肅公難䏻也名丗而

有後以承之尤不可見也余是以樂稱之也