Page:Sibu Congkan1490-戴良-九靈山房集-6-6.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


吾為接待而度徒弟不為徒弟而建接待又曰入門

不問方隅託鉢不限鍾鼓其守心平廣盖如此大師

告𡨜其徒甲乙授受百有餘年逮國至正丁酉

月寺以灾毀大師之七丗孫思緝方主是席念前人

創置不易振衰舉墜誓殚厥心謀諸徒弟文述法孫

一源克丕𦒿舊如標行成相與掇拾遺燼廣拓故基

首建庫堂為居者之出納次建茶亭為行者之棲息

逹官大姓以及好事之家覩是勝縁争輸財薦貨以

佐功𭛠扵是歛田之入以為食度錢之多寡以供費

諏日之吉而庀事焉程督𭄿相則悉諉之源與丕不

數年間佛殿三門兩廡既潰于成而伽藍之祠祖師

之堂以至寮舎𢈔蔵庖湢之属一無𠩄𨶕殿之髙六

尋七尺有畸其深六尋廣如其深之數三門髙深視

殿之尋尺差少而廣如之像設繪事具盡荘嚴瓴甓