Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可為王佐才也子路願得白羽如月赤羽如火鐘鼓者震

天力槊者連理将而攻之前無敵國夫子許以勇士者其

人也子貢欲素衣縞冠使於兩國之間不持尺寸之兵升

斗之糧使兩國相親如弟兄夫子許以辨士者其人也惟

顔淵異二子之撰願相明王使城郭不治溝池不鑿陽和

調人物繁阜鑄庫之兵化為農器夫子許其聖士者此也

余為之嘅然曰聖門諸子不幸生於亂世而有可以强兵

可以排難可以宰天下而安百姓者其才無不備由賜之

强兵排難者隨才以見矣大不幸顔淵之相業不見於時

也吾嘆今世果無其人乎抑有而無國君以主之乎吾不

得而知也廼者河南省𧦴罕公以天下天将軍佐 天子