Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


君舉而在髙位吾見其民之有賴其仁者矣故書至正八

年冬十月

  送理問所知事馬公序

行中書省古之蕃國力伯連率之𭔃也地大任重故其法

揆嚴體統峻宣布政條于百司庶府惟大綱是張是主凡

細之務不至于執政之堂乃署理問所于恒内(⿱艹石)法曹議

府焉所以發奸伏伸抑在平允治法也官其所者非才且

賢莫勝其任而幕府之員又議法之所起也東平馬公某

為江浙行省理問所幕府官剛毅有為善持法才每詳刑

决政上其議於相府六曹莫不韙之而百司庶府仰之以

為凖由是知所官之才且賢又莫急於幕府員之才且賢