Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


百里之治有長長選於吏部而承命於天子百里之教有

師師選於學而承檄於丞相洹師(⿱艹石)䡖於長然長不教民

無以爲治教民必使專出於師則師之道實甚重于長也

故師道尊者百里之長禮之爲賓不敢以𫝑上之吁主百

里之教者其可自待之㣲乎錢唐馬生彦逺由明經舉爲

儒之官初去爲晋陵縣教師人以彦逺才德受貢于郷大

夫宜逹于天子以爲通都大邑之吏而低徊偃蹇爲教師

於十室之邑疑其自視有懣然者又豈知縣教師之保有

重于縣長者乎吾聞旌德山水邑也地不肥沃而多出秀

民昔之擢高科爲大儒者往往有焉今厯歳大比者凡十

數而士未有占貢籍者豈人才之異於昔哉亦職教者亡