Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爭枉直故難决事必經君即不經君必後有失君既以廉

律身廉則公公則明而又有才以制之具應事也如鏡見

微惡議法也如度度短長𫞐定䡖重毫杪不少忒嘻制謂

理所為行中書法部得廉而才如范君者為賓佐非理所

官之幸廟堂法部之幸也𠫵府荘嘉王公嘗竒其才彼命

南征特辟君幕府君即勇往𠫵賛戒機雄略君交蓋其才

而㢘者之𠩄推無逆而不理年勞滿理所官咸嘆息不忍

其去吾謂理所官為一所惜以君之廉為天下信以君之

才為天下服范君當為天下用在古王制辨論官才而告

扵上者司馬職也今之居是職者方復王制范君之名在

辨論列則范君自此将為天下大吏矣拯吾民於塗炭還