Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/148

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


相府凡(⿱艹石)干名稱赫甚考滿還里大夫士威作歌詩以道

其意戀慕之私詩成一卷俾予序首子為之言曰夫世之

所謂善於世其家者豈徒傅珪襲組之謂哉其家法之所

以貽於後者必将繼志承訓圖以趾前人之美而不隕其

家聲焉爾惟君之先大夫文昌公以父學政亊為時名卿

其家則官䂓夫人之所取法而况於其子孫乎蓋吾於是

而知君之善於繼承也始君游成均即有雋名繼用公䕃

授鄴州鄄城縣丞既為推擇為SKchar君廉以律已公以莅事

特文墨議論𠫵贊碩畫奉工接下罔有弗周非所謂能趾

前人之美而不隕其家聲者乎昔者孝孫行文之言以謂

先大夫臧文仲教行父事君之禮行父奉以周旋弗敢失