Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


節其横費千金縠之用恒有餘是其力于計而有㓛於學

校者也年勞已滿教之官及學士大夫咸惜其去而恐繼

者之求得如彦温氏也然彦温階此以司政櫝於府邑以

佐二千石之事将見及人之力有大於學校者學士大夫

又何惜乎其去也咸送以詩而屬予爲序彦温爲予鄉閈

生其仲彦明又從予遊故序

  補過齋序

松江守陳府公初涖政屬吏皆移病于外首鼠進退公曰

吳兒欲以習詐爲俗耶下令召見諸曹史書佐視其可用

者於(⿱艹石)干人中得䔥蘭獨稱悃愊吏呐 似不䏻言者而

中則慧了識事体府公前每曰事必兼數曹無一誤失者