Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/162

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


紀記得於喪亂多故之秋得非常也合敘以視後遂書是

歳五月朔日

  送甘肅省忝政王公序

自昔内外臣重輕𨓜勞之體各有差故調有左右之辨國

家幅員之廣漢唐宋所未有也篤近舉逺衆建行省省各

置者貳平章丞𠫵是也雖逺方面如雲南甘肅而内中書

臣交相出入不以輕重勞逸為辨與况天下在太平全盛

之日則凡内臣之出𠫵逺方面者豈果為左乎大梁王公

可舉以文墨舊臣出𠫵甘肅省政事吾黨之士謂公宜居

中論事陳王道上前致其主於三代之隆也而出沽于邊

逺在萬里外豈不誠主哉是未識國家衆建省理及吾聖