Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


千石躋民於泰和而措邦家於泰山之安則其膺選而去

也巳不誦愆人不議忝不然却而慮也心亦寒已歳二三

子避席謝曰幸先生警教德甚大重酌之酒曰士窮而約

易守達而汰易遷易守則德人之忠言易汰則隂黜之矣

二三子母陽德吾言而隂黜吾忠吾将慶二三子之有成

也往矣勉之申年十一月十五日

  送松江師黄公入呉序

松師黄公彦美以疾謝職于淮吳大府手不執兵戰不衛

户金鼓不振馬不駕凡百曰大府以詐疑力疾而往辭始

𫉬𠃔未幾大府復以養疾吳門召幸其疾瘳大用之寮将

而下及淞郡官市老野叟方外之民無不拆手交慶以為