Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


舉生本而下為謌詩凡(⿱艹石)干者推余為叙余不辭亦欲使

公知東南之士有知公之深者固異於東南之人也公燕

見天子時天子或問公以承㫖於東南士論為何如則

吾文可出矣於是乎書

  送髙都事序

傳稱子産為政其𠩄能者亡他能材彼其人焉而巳耳

材彼其人人各能其所能而子産之能無不能矣裨諶

能謀子太叔文而能行馮簡子䏻斷大事公孫揮䏻知四

海之為且一辯其人之族姓班位能否又善于辭令子産

間四海之為於子羽使禆諶謀而簡子㫁然後授太叔行

之是以鄭無敗事子産善扵材使之力也江浙平章左畣