Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


稚讙呼羅拜願受其條教退則更相告戒惟今之共修牢

盆積薪草維法程石益招池盪相時率化無愆隂奔湍少

一戾期則各知赴㓛以登歳課鞭笞愁苦之聲不聞猜旤

吏窟倉場者奸無𠩄宿好譁者或設誣辭汚衊侯侯行愈

厲焚香矢于神曰某行負朝廷欺民庶神不吾祐否則有

以直吾枉粤𣈆而譁者死民益駭嘻凡為天子命吏惟誠

可以格天微而至於昆蟲草木其感應(⿱艹石)影響況於逆

虜乎况於醝丁乎侯以中原世禄家為朝廷風紀臣不幸

不楊聲虜庭喻禍殉固難及司海王之賦究治本而力行

之又不幸為猜旤者所害遂矢于神神報之(⿱艹石)響嘻民可

欺也天其可誣哉吾悼世之横吏受方伯連率之𭔃者欺