Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


庸者䡖用之世無時分寸利而危至於殺人吁可不慎諸

故司文者不以䡖屬妄庸戛戛乎難其人者誠以利器之

雄偉不常而有推陷廓清之功者也自今求其人扵六籍

而下斤斤鄒一人楚一人燕一人西漢三人唐二人

三人周程在焉今姚而次禾以數斷之數人之文實

代之利器而利之當於人者也皆雄偉不當而有摧陷廓

清之功者也今之妄庸者蔓衍草積動自哆大曰吾文鄒

楚而降之文也當有傳也布於今與後不必越五年十年

其蔓衍草積者巳與糞土同腐𫝊何有乎括蒼王廉氏爲

文凡(⿱艹石)干篇遭兵火而失者過半今拾遺稾及續爲文又

若干㢧文子讀書二十年而始敢爲文蓋者則器之本其