Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


壁外人置錢其中佳筆躍出筆其筆床曰穎擅名于館閣

諸公者久矣至其孫遂以穎貴名焉常以豐狐之毫或麝

毛須製以遺我且曰已銕史錢心穎也予用之勁而有力

圓而善仕使舍其製而用它工則不可書矣故銕心之頴

人罕得之而人亦不䏻用也其以頴自貴何以異於唐諸

葛首竒士哉予舍其穎之可貴而又能自貴不以䡖信於

人也故為序以贈使世之大手筆知其自負所貴非吾溢

美之也至正甲辰夏五月朔序東維子文集卷之九