Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


君子禮述器於樂也而未聞以瑞言者然竹心虚虚故靈

故與人心往往有感應之機娥皇女英哭舜於三湘之野

而湘江為之斑然漢文帝孝於母而子母筍生白虎殿唐

隴西地饑而竹為結粳米如實民賴以活者百萬數蓋湘

野之文義𠩄感白虎之萌義所感隴西之實仁𠩄感竹之

(⿱艹石)此謂非瑞應可乎雲間心海上人植竹於庭而有産

雙莖竝幹者雙莖並幹不常得于有竹之𠩄則歸之海瑞

應亦可也或曰心海為沙門之民不染于物者烏有𠩄謂

仁義孝節之所感乎予曰人情物状世容有偽惟天出之

物不可以偽参也則不可以為動物于天出者其必有以

也夫其徒虚碧氏為繪竹形来求予言以記不朽上人髙