Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


秦黄乎不得歩武於晁張秦黄矧二蘇歐陽乎時則舉子

之伎與矣不惟代無作者而鑑識衡定為之先者無其人

也亦乆矣吁吾於此求天篤於自信不為流俗所移者東

浙之士斤四三人曰王廉氏其一也其為文不諧于人人

則以鑑識衡定者屬於吾吾每為之起畏諗其追古作者

則西京而上秦與燕也楚之騷也春秋之國語也班固崔

駰而下弗論也(⿱艹石)是者其時於一已之獨不以一代之氣

運盛衰為高下者也豈不偉歟吾使魏生鎮録其追於古

者而告諸學古之友云

  楊文舉文集序

文章非一人技也大而縁乎世運之隆汚次而𨵿乎家德