Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大浮屠之神者耳目其聲光則亦僕僕與販丁役卒等爾四

明用上人蓋有志乎浮屠氏之㳺天台廬阜羅浮南嶽蓋

嘗徧厯焉将自虎丘達金陵馭致乎五臺之山其徒自妙

聲而下凡十餘人贈之言而去又持其卷來請子一言蓋

上人由吾儒而學浮屠以為浮屠濶大之言以誘愚非以

誘賢也故又非忘于吾儒之教蓋吾儒亦有游矣孔子轍

環天下太史公厯覧天下之名山大川孔子不游無以成

春秋太史不游無以成史記吾嘗見浮屠氏之文史矣擴

詩外學輔諸内典者曰橘洲曰石門吾誦之予之大抵得

諸游耳上人之學得諸游他日東歸有所見予語言文字

足以繼石門橘洲者不屬之上人誰屬乎不然僕僕乎與