Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𠩄蓄書有先秦之祕文有峋嶁篆刻桐棺隸蹟有古器皿

漢司馬坡谷諸名公手書帖昔代之故家𠩄罕有入其室

者不問可知其為文獻故家子孫也求文獻之後如致用

之博雅之清修而又敏學不勌殆亦難其人巳而致用不

用於世延為道壬錢唐吾始甚惜之別去數年與朝昜薛

公伯而張公為師友學益晋行益髙道益大也重為之意

而畏焉顧視鄉之出而仕者離親戚棄坟墓将以大榮身

及家也不知世變者可畏名一掛牒書者如牒臬籍錮而

禁可也放竄可也斧質而奴而族可也思一返其故鄉非

其君哀其老而憊憊而瀕於死乞與休告則法亡得而去

也今致用道遵於身心泰於世進退自如駕一葉舟絶江