Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


兼之者實難也夫詞曲本古詩之流既以樂府名編則宜

有風雅餘韻在焉苟專逐時變競俗餞不自知其流於街

談市諺之陋而不見天錦臓繡腑之為懿也則亦何取於

今之樂府可被於絃竹者哉四明周月湖文安美成也公

之八葉孫也以詞家剰馥播於今日之樂章宜其於文采

節音兼濟而無遺恨也間嘗今學于吳毅輯而成帙薫香

摘艶不厭其多好事者又将繡諸梓以廣其傳也不可無

一言以引之故為書其編首者如此至正七年十一月朔

  李庸宫詞序

大厤詩人後評者取張籍王建而建之宫詞非籍可能也