Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


來褚陶褚褎皆以文學名至唐褚亮博學才敏預瀛洲學

士之選其子遂良為碩命大臣遂良田河南徙錢唐其子

孫所居號褚家塘後有徙居苕城者亦以褚姓其巷今聚

族烏程之朱塢即自苕城來也其祖為世迢墓在朱塢後

洪冢舍曰光逺菴云世超生世隆生大理評事琳淋生省

幹溶溶生宋  郎提幹大同大同生宋迪功郎淮安縣

丞士登士登之子長宣教郎友龍次仲龍反龍無子以仲

龍之子将仕郎國史實録院檢閲文字天祐為嗣焉天祐

三子長錫珪善州教授次錫𤦺次錫瑜𫎇古學正善州四

子嗣良嗣英嗣俊嗣賢錫𤦺無子以嗣英為其後自士登

 前凡十世皆以詩書起家由科舉入仕者代不乏人宋