Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


獨於經治有專習曩余在錢唐時首以父命来受春秋五

傳學更鄉舉者三而藝未競生不以咎有司而咎經術之

未至益恒若力所習經有加無已坐誦行思恒若無誨者

故又負笈不遠水陸尋余九山之澤以終其業焉非其學

經忘於明道而不計科之利不利者歟吾義其不畔吾門

又竒其性之有恒而志之必有成也嘉禾之野其得遺其

人也哉吁春秋主斷之書志成者及之也明其道不計其

功者又春秋之教也若生之志蓋已得春秋之斷而其道

已得春秋之教矣他日推之任也天下之治孰禦焉彼習

經以利科科一利而經復棄終亦必亡而巳者又何議為

  送韓奕逰呉興序