Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


浂河上北嶽以盡天下之大觀吐而為書以獻萬言于

明天子也蓋發軔乎此行已奕勉哉至正十年三月三日序

  送齊易岩序

太極理也一隂一陽生焉教之所出也尸物如天地而不

能𨓱乎十二萬九千六百之紀而况於萬物乎周與秦合

不能𨓱乎五百一十六之數伯而土乂不逃乎十七之記

而况於一身乎聖人作易前數之用於蓍龜神矣然未聞

一語一畫為之兆也兆於一語一晝之徴而㨗乎蓍龜之

蓍數之用益神矣此先天之學在専為梓慎鄭為禆竈齊

為國甘公漠為睦京晋為管郭唐為𡊮棄宋為邵子元為

傳氏初菴菴之宗為齊氏易岩也易岩之言曰初菴之𫝊