Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


贅宋四門教授呉氏子從明字公亮承其家而嗣其業南

渡後自汴徙家杭之東青門從明生德誠提領平江醫學

德誠生仁榮杭州路醫學録仁榮生四子長即觀善也善

通經史學不顓工岐黄氏之書嘗讀文正范公傳公㓜隨

母適朱而未嘗一日敢忘其本生卒復范姓君子反本之

道也善隨外甥氏宗于范今将反本於吳禮也巳作堂先

廬之東名以歸本丐先生大手筆一志庶呉氏子姓有以

知水木本源之義也吾悼𥘿法子壯則出贅世襲以為風

父道不正遂不子其子而子其壻致宗祀不明氏族亡辨

有司詔民者又不以釐而正之至使一門沓著户籍其壊

倫紀也甚矣善䏻反本於徐范二宗之外而亟歸正於呉