Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有名世者作不惟斯文増重而嘉禾之文風義俗從而振

焉則文會之作固有補於司政者不少也斯文鋟梓濮君

又來一言以敘首於是乎書

  曹士宏文集後序

余生晚不及識廬陵曹先生及來錢唐𫉬覩與劉志善書

書言劉光伯杜子美諸人之學不聞道王氏陸氏之學為

無用之空談獨有志於述禮樂徴文獻余巳異其為人恨

不得與之共世同里閈接其言議也未幾其子希顔以南

陵遺藁來則知先生抱有用之才不見於世而見者惟此

耳吁編簡零脱曽無幾矣詩凡若干篇文僅二十有九首

皆津津焉善言世故綜之以往史而宿之以聖賢之理非