Page:Sibu Congkan1497-楊維楨-東維子文集-6-4.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


師座地有至復此耶吾自水頂趺之猶以未愜髙勝吾舍

是何之遂駐錫此山還名雞足結茅四寒暑學佛者

歸之如市檀施日不乏絶里人孫道富子蘭片地以歸鍾

文周寕李郁孫引又相與力成之由是起建大殿方大有

所講法有堂棲禪有室以及二門兩廡庫院庖湢厯不

十年而以次悉舉鷄足之𮎰峨然象王一窟矣額曰定安

取雞足一飛一止義也江浙平章慶童為之書𣗳石廡

西将有所紀必求文章家登載而未𫉬其人余客馮氏

義門師介大馮君士頤徵記余聞古佛徒之開迹也𩔖

以垢面毁體攻吾若敷淡為之本挿艸為宫擎鉢為食

馴至蛇虎穴伏轉金碧之區鬼物悲嘯換鐘鼓之境