Page:Sibu Congkan1497-楊維楨-東維子文集-6-4.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


陽之張平原之顔扶竪世教以利國家者固同一義也烏乎烏

侯之志節其可畏巳哉文士頌其績者衆矣而守土之義未

有發焉余故特發之至正十年六月廿日書

  書錢氏世科記後

爵位之禪有延於數世者而文藝之傳及三葉者寡矣豈非

爵位固本於世澤而文藝之濟美尤得於世德之至難者乎

通川錢氏在宋淳熙迄于咸淳四世以經學領鄉薦者昔干

人擢春官第者二人世科之盛猶未艾也而又有經學領延祐

丁已之薦於是入本朝且五十年矣錢氏之澤何其長也歟

吾聞鄉人俞日華氏曰錢氏之先曰聲逺公曰景髙公者皆能

當冦盜時守衛其鄉又力城通川民免渡江避兵之患其鄉